De musical wordt opgevoerd in het Veenkloosterbos, dat gelegen is in het fraaie Brinkdorp Veenklooster. Veenklooster is ontstaan op de plek waar monniken in de 1e eeuw het klooster "De Olijfberg" stichtten. Het is een uitzonderlijk brinkdorp in een zeer afwisselend landschap. Het dorp ligt in een zandgebied met weilanden, omgeven door elzensingels en houtwallen. Behalve een rijke flora en fauna verbergt de locatie ook pingo's: poelen ontstaan door het smeltende ijs aan het einde van de ijstijd.

Het bos werd door L.P. Roodbaard in 1840 aangelegd. In het park zijn nog steeds een theekoepel, een kluizenaarswoning en een ijskelder te zien. Het nonnenklooster is reeds lang verdwenen, maar het prachtige Fogelsangstate, de sloten en vijvers en de bospaden worden nog altijd goed onderhouden.

De stichter, Sjouck van Foghelsangh heeft zijn naam aan de state gegeven. Momenteel is de state in bezit van K.L. de Marchant et d’Ansembourg baronesse van Harinxma thoe Slooten.

Op een open ruimte midden in het Veenkloosterbos wordt de musical Verborgen Legende opgevoerd. Deze open ruimte is omgeven door een houtwal en te bereiken via een route rond Fogelsangstate, de pingo’s en een driesprongsbrug.

Klik hier voor de plattegrond en routebeschrijving