Idee en concept: Durk Bruinsma / Kollumerzwaag

Durk Bruinsma is al sinds jonge leeftijd erg actief op en rond het toneel. Nadat hij twee jaar les heeft gehad aan de Jeugdtheaterschool in Friesland, een aantal toneelverenigingen heeft geregisseerd en de korte regiecursus in Leeuwarden heeft gevolgd, besluit hij een van zijn dromen te verwezenlijken; het in première laten gaan van een nieuwe Nederlandstalige musical in het Veenkloosterbos; Verborgen Legende!

Ondertussen weet hij ook de Friestalige komische spektakelthriller Stone Mansion te schrijven en produceren. Deze theaterproductie is op vrijdag dertien januari 2006 in première  gegaan. Dit project, dat met veel publiciteit is gesteund, is opgezet om amateurs de kans te geven in een professionelere setting mee te laten draaien. Ook Verborgen Legende deelt deze filosofie en daardoor krijgt talent een kans!

 


Regisseur: Miranda Bolhuis / Groningen

Miranda Bolhuis uit Groningen studeerde Kunst en Kunstbeleid, richting theaterwetenschappen en is al van kinds af aan gefascineerd door allerlei vormen van podiumkunsten. Al vroeg begon ze met klassiek ballet bij dansstudio Gretel van Bruggen, ging ze spelen bij de Vooropleiding Theater en volgde ze vioollessen. De resterende tijd vulde ze zoveel mogelijk met zingen. Ook het regisseren en produceren zat er al vroeg in. Voor iedere zich voordoende gelegenheid maakte ze met vrienden of familie dansjes, toneelstukjes en liedjes, zat ze in diverse (culturele) besturen en was ze productieleider van onder meer het Bevrijdingsfestival Groningen en theatergezelschap Waark.

Kortom, Miranda is van alle markten thuis. Ze schrijft, regisseert, acteert, zingt, presenteert, produceert, spreekt stemmen in en geeft les in veel van de hiervoor genoemde disciplines. Met haar eigen bedrijf Volhuis Producties maakt ze bedrijfsfilms, theatervoorstellingen, muziekproducties en organiseert ze culturele evenementen.  Samen met onder meer Albert Secuur maakte ze vorig jaar de succesvolle musical ‘Alice in Smallingerland’, een eigen productie van theater De Lawei in Drachten.  Voor de nieuwe Lawei productie ‘Lowie en de Lawaaifabriek’ is ze inmiddels gestart met het schrijven van het script en de liedteksten. Ze geeft stemtraining bij Theater te Water (waar ze ook zelf gespeeld heeft), ontwikkelt educatieve projecten, regisseert de jeugd bij Theatergezelschap Iovivat uit Garnwerd en staat zo’n honderd keer per jaar zelf op de planken met cabaretgroep Juffrouw Scholten en muziektheatercollectief The Full Minties.

 

       

Regieassistente: Jitske Bouma / Twijzel

Jitske Bouma is vanaf 1957 actief geweest als amateur-speelster bij de Fryske Krite in Buitenpost en diverse provinciale producties. Na een actieve toneelloopbaan als actrice heeft Jitske zich toegelegd op het regisseren van toneelproducties.

Vanaf 1980 heeft zij over ongeveer 30 producties de regie gevoerd en verschillende malen daarbij met producties in de “ereafdeling van It Boun Fan Fryske Toanielselskippen” als hoogste geëindigd. Tevens is Jitske al meer dan 10 jaar regisseuse van de cabaretgroep “Multifunctioneel” van de Provinsje Fryslân. Jitske is ook betrokken geweest bij de Sectie Toneel van de Fryske Kultuerrie, Het Fries Centrum voor Amateurtoneel en Amateurtoneelschool (FCAA) en de Gemeentelijke Toneelfederatie van de gemeente Achtkarspelen. Jitske heeft met goed gevolg de driejarige opleiding voor amateur toneelregisseur bij het FCAA (nu Keunstwurk) gevolgd en in 1989 het landelijk erkende certificaat voor amateur-regisseur behaald. 

 

           
Teksten: Mark van der Heijden / Nieuwegein

Mark van der Heijden schrijft al sinds zijn zeventiende musicals. Hij kreeg zijn opleiding van Frank Sanders, voor wiens musicalakademie in Amsterdam Mark sinds de oprichting in 1998 vrijwel onafgebroken voorstellingen heeft geschreven. Daarnaast is Mark zeer actief bij de Utrechtse musicalorganisatie Stichting Karakter, waar hij niet alleen speler, schrijver en vertaler is geweest, maar ook productieleider en bestuurslid. Verder schreef Mark voorstellingen voor Etcetera producties uit Rotterdam en Parbleu uit Amsterdam.

 

                   
Composities: Rhody Matthijs / Lelystad

Studeerde compositie aan het conservatorium in Groningen. In 2000 won hij de publieksprijs van het Fries Songfestival ‘Liet’ en in 2002 won hij zowel de prijs van de vakjury als weer de publieksprijs met het nummer “Fûgelfrij” van Three-Ality.

Voor de Frank Sanders’Akademie voor Musicaltheater schreef hij de muziek voor de musicals Boeiend!, Een Perfecte God, Het Sleutelkruid en dit jaar voor de musical Delphi. Een Perfecte God won de MusicalFan Duim 2005 voor Beste Opleidingsmusical en Het Sleutelkruid werd zelfs benoemd tot Beste Nieuwe Musical 2005. Verder schreef hij de muziek voor Heel Passioneel, Ver Weg, Stelletje Boerenlosers, Virus, Succes!, De Ontvoering en Sneller dan de Tijd.

Verborgen Legende – de musical is naast Sneller dan de Tijd en Delphi Rhody’s derde musicalpremiere van 2006.

Naast het componeren is hij pianist, percussionist, dirigent en docent.

             
Arrangementen en bandleiding: Remko Wind / Groningen.
Remko Wind heeft compositie gestudeerd aan het Zwolse Conservatorium en aan de Messiaen Academie. Hij componeert muziek in opdracht voor allerlei doeleinden. Daarnaast staat hij gemiddeld 192 gedeeld door 52 keer per week op een podium te spelen met allerlei bands. Verder doceert hij pianoles/muziektheorie en arrangeert in opdracht, en doet ook studiowerk voor reclamemuziek en cd-producties. Kijk voor meer info op: http://www.remkowind.com
 

 

                                 
Decorontwerper: Tsjalke Bouma / Eindhoven

Tsjalke Bouma studeerde in 2004 af aan de Design Academy Eindhoven. Hij werd daarbij genomineerd voor de René Smeets- en de melkwegprijs. Voor hij vertrok naar Eindhoven om daar te gaan studeren volgde hij de Jeugd Theaterschool in Leeuwarden (1990-94). Tijdens zijn studie werkte hij ondermeer mee aan de performance “de weergave”. Een project onder leiding van Dick Raaijmakers, gebaseerd op het filmwerk van Joris Ivens. Ook werd zijn werk tentoon gesteld op de jaarlijkse Design tentoonstelling in Milaan (2001) en “Friesland in vorm 2002”, een reizende tentoonstelling met werk van Friese vormgevers en kunstenaars. Hij kwam weer terug bij zijn roots met het project  “Thuis” (2002), waar hij meewerkte aan het openingsfeest van het nieuwe gebouw van de Jeugd Theaterschool.

Na zijn studie ontwierp hij onder andere de stand van Ludère Impressariaat voor de Artiesten en evenementen beurs 2005 te Eindhoven en werkte hij mee aan het Cross-Linx festival, door het vormgeven van een podium voor artiesten, naar concept van André Manuel.

Naast zijn vormgevingspraktijken is Tsjalke Bouma actief als rollenspelacteur en als  bassist/componist van de Eindhovense poprock/psychedelica formatie Sweet Assembler, waarmee hij tot op heden 2 albums uitbracht (“0.1” 2004 en “digitally passed on” 2006)

                                  
Kostuumontwerper: Lynda Butter / Groningen

In Leeuwarden ben ik afgestudeerd aan de opleidingen Textiel Design, in de richting modevormgeving en docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Vanuit mijn opleiding en voor stichting Zonder (oa. ‘Vreemde vogels in het Sterrebos’) ben ik betrokken geweest bij de ontwerp en uitvoering van decor, kostuums en acts voor diverse theatrale projecten. Als vormgever heb ik tasjes ontworpen en gerealiseerd voor de educatieve afdeling van het Volkenkundig Museum in Groningen. Voorts werk ik aan een reeks fashion sculptures; kostuums als objecten vervaardigd vanuit bijzondere materialen, zoals vissen-huiden. Onlangs heb ik het muziek-theatercollectief ‘The Full Minties’ in nieuwe mintgroene maat-kostuums gestoken.Voor het Groninger Museum heb ik samen met een collega museumdocent een reeks workshops ontwikkeld en uitgevoerd bij de tentoonstelling ‘Professor van Giffen en het geheim van de wierden’.  

De afwisseling van docent, vormgever en kostuumontwerper maken mijn werk ontzettend leuk. De diverse aspecten in mijn werk zijn fascinerend; research en styling; het bijeenbrengen van het concept, de sfeer,  materialen, vorm en uitstraling naar de uiteindelijke realisatie. Voor de ‘verborgen Legende’ heb ik gekozen voor een eenvoudige belijning en een uitbundigheid in kleur en materialen

                                   
Lichtontwerper: Albert Secuur / Groningen
               '

Coordinator Marketing& Promotie: Michiel Zijlstra / Buitenpost

                                  


Productieassistent: Rita Wijnsma / Buitenpost

Ik ben Rita Wijnsma, 51 jaar oud en woon in Buitenpost in een 200 jaar oud herenhuis.

Gehuwd met Jan en moeder van verschillende “soorten” kinderen. Tot mijn gezin behoren 4 stiefkinderen en een pleegdochter, die allemaal al zelfstandig wonen. Daarnaast hebben Jan ik samen nog drie kinderen die nu nog thuis wonen. Ik werk vier dagen buitenshuis en als grote hobby heb ik toneelspelen. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik begonnen met toneel spelen bij de Fryske Krite in Buitenpost na een leuke en leerzame cursus te hebben gevolgd, die werd gegeven door Jitske Bouma. Ik ben al bij twee producties regie assistente geweest, “Keunst” onder regie van Wouter Daane en bij het openluchtspel IJe Wijkstra in 2005 in  Harkema onder regie van Tineke Klaren. In de winter van 2005/2006 heb ik mijn eerste zelfstandige regie gedaan bij de Vriendenkring in Twijzel. Een bijzondere leerzame maar ook schitterende ervaring waar ik veel positieve reacties op heb gekregen en waar ik veel heb geleerd. Komend winterseizoen ga ik weer in Twijzel aan de slag en ik heb er heel veel zin in. Waarom meedoen aan de Verborgen Legende?

Ik kwam Durk zo nu en dan wel eens tegen en wist van dit project. Omdat ik ruim in mijn tijd zat en nog nooit de rol van productieassistent heb gespeeld heb ik aangegeven dat ik wel hand en span diensten wilde verrichten. Zo is het gekomen. Waar ik van geniet is het enthousiasme van de mensen die mee doen. De spelers, Miranda, Jitske en Remko, de samenwerking tussen Durk en mij, weer een ontmoeting met Tsjalke die vroeger wel bij ons over de vloer kwam en alle anderen. Het zijn er teveel om op te noemen. Dit enthousiasme en deze samenwerking geeft mij veel positieve energie en samen werken we aan dat ene doel: Van de Verborgen Legende een schitterende openluchtmusical maken waar anderen en ook wij nog jaren over spreken.