De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Stichting Ydille niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Stichting Ydille is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beŽindigen of de toegang daartoe te beperken.